-
جشنواره جهادگران علم و فناوری در خراسان شمالی برگزار شد.
-
-
فراخوان ثبت نام جشنواره ایده اختراع ابتکار
-
اخبار و عناوین مهم
خراسان شمالی
اقليم مديترانه اي خراسان شمالي كه تفاوت چشمگيري با سرزمين هاي مجاور خويش ازنظر برخورداري از مواهب طبيعي دارد درحقيقت دروازه شمالي خراسان قديم محسوب مي شود. خراسان شمالي ازنظر طبيعي محصور بين دو رشته كوه كپه داغ در شمال ودنباله البرزيعني آلاداغ و شاه جهان درجنوب و مجموعاًسرزميني كوهستاني بادشتهاي حاصلخيز درميان كوههامي باشد كه شرايط بسيار مساعدي براي كشاورزي ودامپروري دارد.ميزان بارندگي سالانه از متوسط كشوربيشتر (حدود 300 ميلي متر ) مي باشد دربرخي از نقاط اين استان مثل جنوب سملقان ميزان بارندگي از 500 ميلي متر هم فراترمي رود.
تبلیغات
ورود به سیستم
: نام کاربری


: گذرواژه


نام کاربری را وارد کنید

جهت استفاده از امکانات سایت و ارسال مقالات ثبت نام کنید

جشنواره جهادگران علم و فناوری در خراسان شمالی برگزار شد.
جشنواره جهادگران علم و فناوری با حضور دکتر جعفری و مهندس نیکدل رئیس سازمان صنعت و معدن و نجارت استان خراسان شمالی برگزار شد.
ادامه مطلب
.
.
.
.
.
.
فراخوان ثبت نام جشنواره ایده اختراع ابتکار
به گزارش سازمان بسیج علمی پژوهشی استان خراسان شمالی: جشنواره ایده اختراع ابتکار آذر ماه سال ۹۵ در خراسان شمالی برگزار میشود.
ادامه مطلب
.
.
.
.
.
.
به گزارش سازمان بسیج علمی پژوهشی استان خراسان شمالی: جشنواره ایده اختراع ابتکار آذر ماه سال ۹۵ در خراسان شمالی برگزار میشود.
گالری تصاویر
صفحات گذشته